Maalaboratorio

Etusivu » Tutkimus » Maalaboratorio

Omasta ja yhteistyökumppaniemme laboratorioista saatavat tutkimukset. 

 

Tarjoamme seuraavia SFS–standardin mukaisia testejä:

 • Kosteuspitoisuuden määritys, SFS-EN 1097-5
 • Seulontamenetelmät: kuiva- ja pesuseulonta, SFS-EN 933-1
 • Kiintotiheys SFS-EN 1097-6
 • Raemuodon määritys, litteysluku SFS-EN 933-3
 • Muotoarvo SFS-EN 933-4
 • Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa, SFS-EN 933-5
 • Los Angeles-testi SFS-EN 1097-2
 • Kuulamylly SFS-EN 1097-2
 • Humuspitoisuus SFS-EN 1744-1

Muita tarjoamiamme menetelmiä ja testejä maa- ja kiviaineksille:

 • Proctor-koe
 • Areometrikoe, PANK 2103 ja GLO-85
 • Tilavuuspainon määritys
 • Tilavuuskutistuman määritys
 • Vedenläpäisevyyden määrittäminen ASTM D 5084-90
 • Kapillaarisuuden määritys (maksimiraekoko 16 mm)
Tietosuojakäytäntö ›